GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Luật TNHH Luật Sư Phú Yên là tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch pháp lý chuyên sâu toàn diện trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, thương mại và hôn nhân gia đình.

Với đội ngũ là các luật sư, chuyên gia pháp lý có kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề thực tiễn, có kiến thức lý luận sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dân sự, lao động và hình sự, Công ty Luật TNHH Luật Sư Phú Yên tự tin sẽ là người cố vấn đáng tin cậy đối với mọi Khách hàng.

Dịch vụ tư vấn pháp luật

  • Tư vấn pháp luật Hình sự
  • Tư vấn pháp luật dân sự
  • Tư vấn luật hôn nhân gia đình
  • Tư vấn pháp luật hành chính
  • Tư vấn luật lao động
  • Tư vấn pháp lý nhà đất
  • Tư vấn đầu tư thương mại
  • Tư vấn pháp luật về thuế

TIÊU CHÍ

Công tâm – Minh bạch – Sáng suốt